Algemene voorwaarden winacties

Deze algemene actievoorwaarden zijn geldig voor winacties georganiseerd door MEIS & MAAS b.v. en voor winacties georganiseerd door Billy Bones.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je naar prijsvragen@billybones.nl hebt gemaild. DM's en reacties op een post zijn niet geldig, tenzij specifiek in de actie vermeld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk met toestemming van een persoon vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van MEIS & MAAS b.v. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post.
 5. MEIS & MAAS b.v. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Billy Bones nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. MEIS & MAAS b.v. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.